SWP AMC

ค้นหาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะ ยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

ทรัพย์สินพร้อมขาย : บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการ ลิลิด THE YOUNG EXCUTIVE

:

A59H0000079B

:

บ้านเดี่ยว

:

โฉนดเลขที่ 22139

:

เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

:

5,000,000 บาท

:

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการ ลิลิด THE YOUNG EXCUTIVE ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก) แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ดินขนาด 71.3 ตารางวา

:

บจก. บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี

:

065-520-3474, 065-520-3475

:

10 ก.ย. 2561

*** SWP AMP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

ทรัพย์สินเด่น

ฉ.133046  เนื้อที่ 0-0-18.0ไร่  ที่ตั้งเลขที่ 48/658 โครงการดี.เค.วิลล่า  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ทำเล

บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

2,850,000

บาท

ฉ.137336  เนื้อที่  0-1-04.40ไร่  ที่ตั้ง:  เลขที่ 85/495 หมู่บ้านหงส์ประยูร 3 ซอยเทศบาล 4 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ  บางบัวทอง จังหวัด   นนทบุรี

ทำเล

บางบัวทอง

นนทบุรี

ราคาเริ่มต้น

6,000,000

บาท

ฉ.35940  เนื้อที่0-0-21.2 ไร่  ที่ตั้ง เลขที่ 36/29 โครงการ RK BIZ CENTER ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์   แขวง คลองสองต้นนุ่น  เขต ลาดกะบัง  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

ทำเล

ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

5,500,000

บาท

ฉ.29129 เนื้อที่ 0-0-19.4 ไร่  ที่ตั้งเ เลขที่ 12/278 โครงการพฤกษทาวน์ เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ(ซอยเพชรเกษม81) แขวง หนองแขม เขต  หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทำเล

หนองแขม

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

2,000,000

บาท

เนื้อที่ 0-0-23.5 ไร่  ที่ตั้ง : เลขที่ 99/111  หมู่บ้านเดอะทรัสต์ทาวน์ วงแหวนฯลำลูกกา (ซอย 9 ในโครงการ) ถนนเทศบาลลำลูกกา 1 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา  จังหวัด ปทุมธานี

ทำเล

ลำลูกกา

ปทุมธานี

ราคาเริ่มต้น

2,000,000

บาท