SWP AMC

ค้นหาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะ ยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

ทรัพย์สินพร้อมขาย : ทาวน์เฮ้าส์

ฉ.77869 เนื้อที่ 0-0-17.0 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 44.24 ตารางเมตร ที่ตั้ง: เลขที่ 123/120 หมู่ที่ 1 โครงการหมู่บ้านราวิลล์เลจ ทาวน์  ตำบลหินเหล...

ทำเล

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

ราคาเริ่มต้น

1,000,000

บาท

ฉ. 48201 เนื้อที่ 0-0-24.0 ไร่ ที่ตั้ง :เลขที่ 9/402 โครงการหมู่บ้านทรัพย์เจริญ ซอยเลียบวารี 29 ถนนเรียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหาน...

ทำเล

หนองจอก

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

900,000

บาท

เป็นเจ้าของทาวน์โฮม 2 ชั้น สภาพดี✨ ให้คุณเชื่อมต่อชีวิตเมืองให้ใกล้ยิ่งขึ้น ด้วยทำเลสุวรรณภูมิ ตอบรับกับหลากหลาย lifestyle ของคนยุคนี้จาก พฤกษ...

ทำเล

ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

2,100,000

บาท

ฉ.37747 เนื้อที่ 0-0-16.0 ไร่  ที่ตั้ง เลขที่ 108/52 โครงการสวนหลวงวิลล์  5  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3 ถนนเฉลิมพระเกี...

ทำเล

ประเวศ

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

2,000,000

บาท

ฉ.15888 เนื้อที่ 0-0-33.8 ไร่  ที่ตั้ง: เลขที่ 1730/22  หมู่บ้านพฤกษา 61  ซอยเพชรเกษม 63  ถนนเพชรเกษม แขวง หลักสอง  ...

ทำเล

บางแค

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

2,300,000

บาท

ฉ.72471 เนื้อที่ 0-0-21.8ไร่  ที่ตั้ง เลขที่ 99/402  โครงการจิตภาวรรณ 11 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธ...

ทำเล

ธัญบุรี

ปทุมธานี

ราคาเริ่มต้น

900,000

บาท