SWP AMC

ค้นหาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะ ยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

ทรัพย์สินพร้อมขาย : อาคารสำนักงาน

ฉ.35940  เนื้อที่0-0-21.2 ไร่  ที่ตั้ง เลขที่ 36/29 โครงการ RK BIZ CENTER ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์   แขวง คลองสองต้นนุ่น &nbs...

ทำเล

ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

5,500,000

บาท

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ติดถนนมีแววเสง  ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

ทำเล

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

ราคาเริ่มต้น

2,500,000

บาท

ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านปรือวายใหญ่-บ้านหนองกลางดง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  

ทำเล

ระยอง

ราคาเริ่มต้น

5,000,000

บาท

อาคารสำนักงาน 3 ชั้น โรงจอดรถ อาคารโรงงาน ป้อมยาม  ศาลาพักผ่อน โรงเก็บวัสดุ ที่ตั้ง :: 197 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ต.วังหว้า อ.แกลง ...

ทำเล

แกลง

ระยอง

ราคาเริ่มต้น

25,000,000

บาท