SWP AMC

ค้นหาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะ ยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

ทรัพย์สินพร้อมขาย : อาคารพาณิชย์

ฉ.133046  เนื้อที่ 0-0-18.0ไร่  ที่ตั้งเลขที่ 48/658 โครงการดี.เค.วิลล่า  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานค...

ทำเล

บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

2,850,000

บาท

โฉนดเลขที่ ฉ.83523 ตึกแถว 2 ชั้น ซอยร่วมพัฒนาขุนทะเล เนื้อที่ดิน 15 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี...

ทำเล

เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

ราคาเริ่มต้น

1,100,000

บาท

อาคารพาณิชย์ โครงการอาร์ เค ออฟฟิศ พาร์ค รามอินทรา-รามคำแหง ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินขนาด 20.0 ตาราง...

ทำเล

มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

3,700,000

บาท

โรงแรม The Little Mermaid ถนนปฏัก ตำบลกะรน เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อาคารพักอาศัย 2 ชั้น 3 หลัง, อาคารพักอาศัยชั้นเดียว 2 หลัง อาคารบาร์ชั้นเ...

ทำเล

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

ราคาเริ่มต้น

60,000,000

บาท

พื้นที่ใช้สอยภายใน 900 ตารางเมตร จำนวนห้อง 32 ห้อง (ขายตามสภาพ) ที่ตั้ง :: ตำบลบ้านเชิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินขนาด :: 0-1-96....

ทำเล

พนัสนิคม

ชลบุรี

ราคาเริ่มต้น

4,200,000

บาท