SWP AMC

ค้นหาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะ ยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

ทรัพย์สินพร้อมขาย : คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม คอนโดซิตี้พาร์ค บางนา 2 เลขที่ 240/250, 251  ชั้น 7 อาคารซี 6 พื้นที่ใช้สอย 60.00 ตารางเมตร (2ยูนิต)

ทำเล

บางพลี

สมุทรปราการ

ราคาเริ่มต้น

600,000

บาท

เนื้อที่  60.24  ตร.ม.  ที่ตั้ง:   เลขที่ห้อง 2168/798  ชั้น 10 อาคาร 20 อาคารชุดบ้านสุโขทัย รามคำแหง 30/1  ...

ทำเล

บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

1,900,000

บาท

ห้องชุดเลขที่ 255/461   เนื้อที่  0-0-27.30  ตรม.  ที่ตั้ง: เลขที่ห้องชุด 255/461  ชั้น 3 อาคาร ซี อาคารชุด รัชด...

ทำเล

บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

1,100,000

บาท

เนื้อที่ 48.91  ตรม./ยูนิต  ที่ตั้ง ห้องชุดเลขที่ 8/34  ชั้น 2 อาคารเลขที่ Cชื่ออาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 103   ถนนสุขุมวิ...

ทำเล

บางนา

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

2,880,000

บาท

เนื้อที่ 31.67 ตร.ม.  ที่ตั้ง:ห้องชุดเลขที่ 166/62 ชั้นที่ 4 อาคารเลขที่ 1อาคารชุด เดอะเกรท ถนนเพชรเกษม  แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ ...

ทำเล

ภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

1,170,000

บาท

เนื้อที่ 22.54  ตรม.  ที่ตั้ง:ห้องชุดเลขที่ 1/176 ชั้น 6 อาคาร เอ  อาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอิน-ลาดปลาเค้า 2 แขวง  อนุ...

ทำเล

บางเขน

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

1,000,000

บาท