SWP AMC

ค้นหาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะ ยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

ทรัพย์สินพร้อมขาย : ที่ดินเปล่า

ฉ.223534 เนื้อที่  0-0-97.3 ไร่  ที่ตั้ง: อยู่ในซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร)แขวงพระโขนง   เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร

ทำเล

พระโขนง

กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น

20,000,000

บาท

ฉ.1377-1378 เนื้อที่ 20-1-80.0 ไร่ ติดถนนบ้านโนน-หนองใหญ่ หมู่ที่ 3 หลักกิโลเมตรที่ 13 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ทำเล

วัฒนานคร

สระแก้ว

ราคาเริ่มต้น

12,000,000

บาท

ฉ.21368, 21369, 21370  เนื้อที่  3-0-0 ไร่  ที่ตั้ง: ตำบลนาเฉลียง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

ทำเล

หนองไผ่

เพชรบูรณ์

ราคาเริ่มต้น

600,000

บาท

ที่ดินว่างเปล่า ฉ.40354 เนื้อที่ 119.80 ตารางวา โครงการหมู่บ้านชวนชื่น การ์เด้น วิลล์ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังห...

ทำเล

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

ราคาเริ่มต้น

1,785,000

บาท

ที่ดินว่างเปล่า ฉ.40355 เนื้อที่ 88.70 ตารางวา โครงการหมู่บ้านชวนชื่น การ์เด้น วิลล์ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหว...

ทำเล

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

ราคาเริ่มต้น

1,330,000

บาท

ที่ดินว่างเปล่า ฉ.40154 เนื้อที่ 2-3-5.3 ไร่ โครงการหมู่บ้านชวนชื่น การ์เด้น วิลล์ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด...

ทำเล

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

ราคาเริ่มต้น

14,500,000

บาท