แสดงทั้งหมด 33 รายการ

ที่ดินว่างเปล่า เมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี

ราคา  ฿237,400

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ราคา  ฿299,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า  ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด	จ.อุตรดิตถ์

ราคา  ฿505,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ต.เชียงบาน	อ.เชียงคำ	จ.พะเยา

ราคา  ฿300,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า  ต.เทพา อ.เทพา	จ.สงขลา

ราคา  ฿456,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ราคา  ฿230,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง	จ.เชียงราย

ราคา  ฿326,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ต.บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี	จ.ปราจีนบุรี

ราคา  ฿144,000

เพิ่มเติม