แสดงทั้งหมด 10 รายการ

ที่ดินเปล่า ตั้งติดถนนเพชรเกษม(ทล.4)

ราคา  ฿1,190,000

เพิ่มเติม
ที่ดินเปล่า

ราคา  ฿270,000

เพิ่มเติม
ที่ดินเปล่า ติดถนนเพชรเกษม(ทล.4) ระหว่าง กม.292-293

ราคา  ฿7,140,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ราคา  ฿600,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ราคา  ฿2,550,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ราคา  ฿290,000

เพิ่มเติม